GEOTEST s.c.
Z. Jagosz, A. Koczorowski

ul. Poznańska 21-23
Wrocław 53-631


tel./fax: 0 71 373 56 22
kom. 0 602 613 592
 biuro@geotest.wroclaw.pl


www.geotest.wroclaw.pl
www.geotechnika.wroclaw.pl


strona główna geologia inżynierska i geotechnika hydrogeologia i ochrona środowiska laboratorium mechaniki gruntów

Strona Główna < hydrogeologia i ochrona środowiska

HYDROGEOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKAFirma Geotest s.c. wykonuje projekty prac geologicznych oraz dokumentacje hydrogeologiczne między innymi dla inwestycji mogących negatywnie wpłynąć na środowisko ( składowiska odpadów, stacje benzynowe, magazyny paliw, inne obiekty przemysłowe).
Dla obiektów mogących znacząco wpłynąć na stan środowiska gruntowo-wodnego przygotowujemy oraz wykonujemy sieci otworów monitoringowych.

W działalności naszej zajmujemy się audytami i oceną stanu środowiska gruntowo-wodnego w zakresie zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi.
Badania te prowadzimy na terenach zdegradowanych działalnością przemysłową oraz dla nowych lokalizacji inwestycji budowlanych. Oceny środowiska gruntowo wodnego wykonujemy zgodnie z wytycznymi Ministra Ochrony Środowiska.
Badania chemiczne gruntów i wody gruntowej wykonywane są przez akredytowane laboratoria.Wiercenia badawcze
wiercenia badawcze
badanie płytą VSS
badanie płytą VSS
odkrywka fundamentów
odkrywki fundamentów
sondowanie SD-10
sondowania SD-10
piezometr
piezometry
laboratorium mechaniki gruntówedometr
laboratorium mechaniki gruntów

     © GEOTEST 2016 | ul. Poznańska 21-23 | Wrocław | 53-631 | tel. 602 613 592 | biuro@geotest.wroclaw.pl