GEOTEST s.c.
Z. Jagosz, A. Koczorowski

ul. Poznańska 21-23
Wrocław 53-631


tel./fax: 0 71 373 56 22
kom. 0 602 613 592
 biuro@geotest.wroclaw.pl


www.geotest.wroclaw.pl
www.geotechnika.wroclaw.pl


strona główna geologia inżynierska i geotechnika hydrogeologia i ochrona środowiska laboratorium mechaniki gruntów

Strona Główna < geologia inżynierska i geotechnika

GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA


Firma Geotest s.c. wykonuje dokumentacje, ekspertyzy, raporty i opinie geotechniczne.
Nasi pracownicy doradzą w kwestii zakresu ilościowego potrzebnych wierceń i sondowań badawczych a także ewentualnych innych dodatkowych badań
( np. odkrywki fundamentów)


Po przeprowadzeniu prac terenowych do których należą między innymi: wiercenia badawcze, sondowania, pomiary zwierciadła wody podziemnej wykonujemy badania laboratoryjne gruntów celem określenia parametrów fizyko-mechanicznych.
Zgromadzone wyniki badań polowych oraz laboratoryjnych zostają poddane wnikliwej analizie i interpretacji naszych doświadczonych geologów oraz geotechników, którzy opracowują dokładną dokumentację wynikową (opinia, ekspertyza, raport) zawierającą tekst z wszystkimi obserwacjami, wnioskami dotyczącymi posadowienia obiektów budowlanych, mapy, karty dokumentacyjne otworów badawczych (sondowań), tabelę parametrów geotechnicznych oraz przekroje geotechniczne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla obiektów budowlanych wymagających wykonania robót geologicznych, zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii wykonujemy dokumentacje geologiczno - inżynierskie. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej poprzedzone musi być  projektem prac geologicznych, który podlega zatwierdzeniu przez odpowiedni urząd.

Nasza firma prowadzi również nadzory geotechniczne oraz geotechniczną obsługę budów. Wykonujemy dodatkowe wiercenia badawcze, odbiory dna wykopów, badanie zagęszczenia gruntów (sonda lekka / SD-10 / DPL), badanie nośności podłoża gruntowego (płyta sztywna VSS) etc...
Wiercenia badawcze
wiercenia badawcze
badanie płytą VSS
badanie płytą VSS
odkrywka fundamentów
odkrywki fundamentów
sondowanie SD-10
sondowania SD-10
piezometr
piezometry
laboratorium mechaniki gruntówedometr
laboratorium mechaniki gruntów

     © GEOTEST 2016 | ul. Poznańska 21-23 | Wrocław | 53-631 | tel. 602 613 592 | biuro@geotest.wroclaw.pl